Організаційний комітет конференції

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

  Кальченко Віталій Іванович - член-кор. НАН України, 

                                           директор Інституту органічної хімії НАН України


СПІВГОЛОВИ

  Вовк Михайло Володимирович - заступник директора 

                                         Інституту органічної хімії НАН України

  Лявинець Олександр Семенович - декан хімічного факультету, 

                                        завідувач   кафедри органічної і фізичної хімії  

                           та екології хімічних виробництв    ЧНУ ім. Ю. Федьковича

  Братенко Михайло Калінінович - завідувач кафедри 

                                        медичної та  фармацевтичної хімії БДМУ


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 Андронаті С.А. (Одеса), Вовк А.І. (Київ), Воловенко Ю.М. (Київ), Іщенко О.О. (Київ), Камалов Г.Л. (Одеса), Кухар В.П. (Київ), Колодяжний О.І. (Київ), Орлов В.Д. (Харків), Попов А.Ф. (Донецьк), Синиця А.Д. (Київ), Хиля В.П. (Київ), Черних В.П. (Харків), Чирва В.Я. (Сімферополь), Шермолович Ю.Г. (Київ), Шишкін О.В. (Харків), Фокін А.А. (Київ), Ягупольський Ю.Л. (Київ).


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 Броварець В.С. (Київ), Волочнюк Д.М. (Київ), Грищук Б.Д. (Тернопіль), Демченко А.М. (Чернігів), Десенко С.М. (Харків), Дяченко В.Д. (Луганськ), Коваленко С.М. (Харків), Короткіх М.І. (Донецьк), Костюк О.М. (Київ), Лендєл В.Г. (Ужгород), Новіков В.П. (Львів), Обушак М.Д. (Львів),  Пашинник В.Ю. (Київ), Поволоцький М.Й. (Київ), Смолій О.Б. (Київ), Толмачов А.О. (Київ), Харченко О.В. (Дніпропетровськ).


СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Чорноус В.О. (відповідальний секретар), Грозав А.М., Дармограй О.М., Дійчук В.В., Копач О.В,. Кушнір О.В., Панасенко Н.В., Ростовцева Н.Ю, Скрипська О.В., Ягодинець П.І.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 

кафедра органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв

вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці,  58012

 

Чорноус В.О.           тел.:  (0372) 902209

Кушнір О.В.             тел.:  (095) 3588648

e-mail: ukr.org.conference@gmail.com